Goed voornemen 2017: meer grip op geld
Goede voornemens voor het nieuwe jaar hebben we bijna allemaal. Vooral op het gebied van gezondheid en sociale contacten willen we ons leven verbeteren. Maar ook financiële voornemens staan hoog genoteerd.

Goed voornemen 2017: meer grip op geldUit onderzoek van ING Bank blijkt dat vier op de tien Nederlanders zich hebben voorgenomen om in 2017 de financiële administratie beter bij te houden. Driekwart (77%) noemt het eigen huishoudboekje met inkomsten en uitgaven als belangrijkste aandachtspunt. Een kwart (24%) zal zich komend jaar voornamelijk bezig houden met de woonlasten of hypotheeksituatie en voor 21% zijn dit de verzekeringen.

Voornemens volhouden
Misschien herkent u zich in deze goede voornemens. Maar iets willen is één, iets uitvoeren en volhouden is iets anders. Van degenen die vorig jaar goede voornemens had, hield maar één op de zes (17%) de belangrijkste goede voornemens volledig vol. Twee derde (65%) hield deze gedeeltelijk vol. Misschien kunnen wij u helpen om bij de eerste groep te horen.

Budgetteren en bezuinigingen
Wilt u overzicht over uw financiën, (budget)tips en tools om beter met geld om te gaan? Kijk dan eens op de website van het Nibud. Gaat het u om bezuinigingen op financiële producten? Dan kunt u bij ons terecht. Wij lichten uw verzekeringspakket door en zoeken uit of u hierop kunt besparen door de dekking aan te passen of over te stappen naar andere aanbieders. Ook kijken we naar uw leningen, roodstand en schulden enerzijds en uw spaarsaldo anderzijds. Misschien kan hierin meer evenwicht bereikt worden. Ook zijn er misschien bezuinigingen te realiseren in uw hypotheeklasten. Wij onderzoeken het voor u.

Financiële planning
Gaat het u er vooral om financiële langetermijndoelen? Neem dan contact op met ons kantoor voor een financieel plan. Centraal daarin staan uw wensen op de korte en de lange termijn en de vraag hoe u die financieel kunt realiseren. Wij inventariseren uw financiële situatie en gaan na welke kansen die biedt voor de toekomst. Vervolgens maken wij een financieel plan waarmee u uw financiën zodanig inricht dat er op de meest gunstige manier voor inkomenszekerheid en vermogensgroei gezorgd wordt.(10-01-2017)