Gladde stoep. Bent u aansprakelijk?
Hoe mooi een dik pak sneeuw ook is, er kleeft een groot bezwaar aan: gladheid. Voor de bestrijding van gladde wegen is de overheid verantwoordelijk. Maar hoe is dat bij de stoep voor uw huis? Bent u aansprakelijk als iemand daarover uitglijdt en letsel oploopt?

Gladde stoep. Bent u aansprakelijk?Vroeger was u als inwoner van Nederland verplicht om uw stoep sneeuwvrij te maken na sneeuwval. De plicht was opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Maar in de praktijk bleek het ondoenlijk om deze regel te handhaven. Bij frequente sneeuwval zou de politie keer op keer bij burgers moeten aanbellen om hen te bekeuren. Inwoners zouden bovendien in de winter niet op vakantie kunnen omdat zij dan bij sneeuwval hun plichten niet kunnen nakomen. In 2007 is daarom de verplichting van het sneeuwruimen door de burgers geschrapt.

Geen voorrang
Als u niet verantwoordelijk bent voor een sneeuwvrije stoep, wie dan wel? Eigenlijk niemand. De gemeente heeft wel een inspanningsverplichting, maar geen garantieverplichting als het gaat om gladheidsbestrijding. Bovendien krijgen in dat geval autowegen, busbanen en fietspaden altijd voorrang. Woonwijken komen pas als laatste in aanmerking voor een strooibeurt.

Gladheid veroorzaken
Omdat u niet verplicht bent de stoep en oprit voor uw huis sneeuwvrij te houden, bent u ook niet aansprakelijk als iemand door de gladde stoep voor uw woning ten val komt. Wel is het strafbaar om gladheid te veroorzaken, bijvoorbeeld door bij strenge vorst uw auto te wassen. Of een mooie glijbaan voor de kinderen te maken door water over de stoep te sproeien. De boete moet u in dat geval zelf betalen. Ook bent u dan wél aansprakelijk voor schade. Stel dat iemand letsel oploopt en met zorgkosten geconfronteerd wordt waarvoor hij niet verzekerd is. Of inkomsten moet missen doordat hij arbeidsongeschikt raakt. U kunt dan een hoge schadeclaim krijgen.

Aansprakelijkheid goed verzekerd
Het kan iedereen overkomen: zonder dat het uw bedoeling is, veroorzaakt u schade. In dat geval valt u terug op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.(10-01-2017)