Pensioen: tijd voor actie
Hoe goed kent u uw eigen pensioensituatie? Weet u hoeveel pensioen u opbouwt, wanneer uw AOW-leeftijd ingaat en wat er met uw pensioen gebeurt als u gaat scheiden? Als het antwoord ‘nee’ is raden we u aan in actie te komen.

Pensioen: tijd voor actie Begin november vond weer de jaarlijkse pensioen3daagse plaats, georganiseerd door Wijzer in Geldzaken. Het evenement is bedoeld om het pensioen breed onder de aandacht te brengen in Nederland. Dat is nodig, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat we maar weinig weten over ons pensioen.

AOW later dan gedacht
De AOW-leeftijd bijvoorbeeld. Die heeft decennialang op 65 jaar gestaan, maar sinds 2013 gaat die grens geleidelijk aan omhoog en is de start van uw AOW afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen. Tussen nu en 2019 is de verhoging van de AOW-leeftijd telkens drie maanden. En in 2019 t/m 2021 gaat de AOW-leeftijd steeds met vier maanden tegelijk omhoog. In 2022 wordt de leeftijd verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. Bent u geboren na 1 januari 1955, dan is nog niet zeker op welke leeftijd u AOW krijgt.

De stijgende AOW-leeftijd is niet overal bekend. Drie op de vijf Nederlanders schatten de leeftijd verkeerd in. Bijna 70% verwacht eerder AOW te krijgen dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Twintigers van nu moeten naar schatting minimaal tot hun 71e werken voordat ze een AOW-uitkering tegemoet kunnen zien. Zij realiseren zich dat echter niet.

Partnerpensioen, wat is dat?
Iets anders is het partnerpensioen. Ook de kennis daarover laat te wensen over: twee op de vijf werkenden weet niet wat het is. Terwijl dat partnerpensioen van groot belang is, onder meer bij een echtscheiding. In principe hebben beide partners recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Maar zij mogen ook een andere verdeling afspreken of helemaal geen pensioen verdelen. Het pensioenfonds moet van hun afspraken op de hoogte gebracht worden. Dit gebeurt echter lang niet altijd. In een onderzoek zegt 36 van de ondervraagden die hun huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap beëindigd hebben, dat het pensioen bij de scheiding niet aan de orde is geweest.

Uw pensioensituatie in kaart
Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat zij zich meer moeten bezighouden met hun pensioen; slechts 11% doet dat ook echt. En u? Maak eens echt werk van uw pensioen. Neem om te beginnen contact op met ons kantoor. Wij brengen uw pensioensituatie in kaart en bespreken wat u kunt doen om uw pensioen te verbeteren.(06-12-2016)