Verzekeraars letten op fraude
In 2015 hebben verzekeraars 30.000 potentiële fraudegevallen onderzocht. In ruim 8.000 zaken werd daadwerkelijk fraude geconstateerd. Daarmee was in totaal een bedrag van 79 miljoen euro mee gemoeid. Hoe gaan verzekeraars om met fraude?

Verzekeraars letten op fraudeBij een inbraak spullen opgeven als gestolen, terwijl ze niet gestolen zijn. Zeggen dat een beschadigd voorwerp pas geleden nieuw gekocht is, terwijl het al 10 jaar oud is. Of een oorzaak van schade opgeven die niet de werkelijke oorzaak is. Het mag niet, maar het gebeurt wel: verzekeringsfraude. Vermoed wordt dat er in Nederland voor 600 miljoen euro per jaar gefraudeerd wordt. En dat ziet u terug in de premie. Zonder fraudeschade zouden Nederlanders volgens het Verbond van Verzekeraars jaarlijks 100 euro minder aan premies hoeven te betalen.

Fraudeurs opsporen
Verzekeraars hebben samen zo’n 400 fraudecoördinators in dienst die zich fulltime bezighouden met het opsporen van fraude. Zij doen onderzoek als er een schadeclaim verdacht is en baseren zich daarbij op bestaande gegevens uit interne en externe databanken die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld een register waarin alle schademeldingen staan van alle verzekerden. Zo kunnen veelclaimers gemakkelijk in beeld komen. Ook kunnen verzekeraars zien wie er geroyeerd is geweest. Ten slotte halen verzekeraars veel informatie van het internet. Veel fraudeurs beseffen niet hoeveel informatie er over hen te vinden is.

Wanneer fraude?
Bij een opvallende schadeclaim zullen verzekeraars eerst vragen stellen: klopt dit wel, heeft u zich misschien vergist? Blijkt dat de claim eenvoudigweg niet kan kloppen, heeft iemand het trucje vaker geprobeerd of zijn er bijvoorbeeld facturen vervalst, dan kan de fraudeur voor maximaal acht jaar geregistreerd worden. Vorig jaar stonden 17.500 mensen op die lijst. Wie geroyeerd is, zal zich moeilijker kunnen verzekeren en betaalt een hogere premie. Ook zal iedere schadeclaim met extra aandacht worden bekeken.

Hoe wordt fraude bestraft?
Als fraude bewezen is, vindt er uiteraard geen schade-uitkering plaats. Is het bedrag al overgemaakt, dan wordt de schadevergoeding teruggeëist. Daarnaast kunnen de onderzoekskosten verhaald worden op de fraudeur. Verzekeraars hebben daarnaast de mogelijkheid om de verzekering stop te zetten. Of dit gebeurt, hangt af van het voorval. Verder vindt er registratie van de melding plaats in de centrale database. En de verzekeraar kan aangifte doen bij de politie.

532 euro betalen
In augustus kondigde het Verbond van Verzekeraars aan dat mensen die betrapt worden op verzekeringsfraude nu ook een bedrag van 532 euro moeten betalen. Officieel is dat geen boete, maar een aansprakelijkheidsstelling. De eerste brieven zijn inmiddels verstuurd.(11-10-2016)