Miljoenennota: Koopkracht verbetert voor (bijna) iedereen
“Nederland heeft weer vaste grond onder de voeten gekregen”, aldus de koning in de troonrede. Het gaat inderdaad beter met de economie en ook de vooruitzichten voor volgend jaar zijn goed. En dat ziet u terug in uw koopkracht.
Miljoenennota: Koopkracht verbetert voor (bijna) iedereen

De overheidsfinanciën zijn meer in balans en naar verwachting groeit de economie in 2017 met 1,7 procent. Voor veel mensen zal de koopkracht dan ook verbeteren. Een paar groepen dreigen echter minder of helemaal niet te profiteren van de aantrekkende economie. Daarom wordt er 1,1 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht van ouderen en lage inkomens te verbeteren.

Meer geld naar toeslagen
Zo gaan de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de ouderenkorting omhoog. Ook de kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Hoeveel u als ouders extra krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal dagen opvang en het uurtarief van de opvang. Verder wordt er 100 miljoen uitgetrokken om kinderen uit arme gezinnen de kans te geven te sporten of muziek te maken. En er gaat 50 miljoen naar eenverdieners met een chronisch zieke partner.

Koopkracht inkomensgroepen

Koopkracht per type huishouden:

Koopkracht naar soort inkomen

De koopkrachtcijfers zijn gemiddelden. U als individuele burger kunt er meer op vooruitgaan, bijvoorbeeld als u een flinke loonsverhoging krijgt of een nieuwe beter betaalde baan accepteert. Maar u kunt er ook op achteruitgaan, bijvoorbeeld als u uw baan kwijtraakt.



(21-09-2016)