Miljoenennota: Basisverzekering uitgebreid, eigen risico blijft gelijk
Na de ingrijpende hervormingen van vorig jaar, is er nu meer rust bij het ministerie van VWS. Bezuinigingen worden teruggedraaid en uitgaven stijgen. Hoewel het eigen risico gelijk blijft, gaat de zorgpremie waarschijnlijk wel omhoog.
Miljoenennota: Basisverzekering uitgebreid, eigen risico blijft gelijk

Basisverzekering
De basisverzekering 2017 wordt uitgebreid met de volgende zorg:

Zorgpremie
Volgens de raming van het ministerie van VWS stijgt de zorgpremie met ongeveer 3,5 euro per maand. De gemiddelde zorgpremie komt dan uit op 103 euro per maand. Overigens bepalen zorgverzekeraars zelf de hoogte van de premie van hun basisverzekering. Zij moeten hun premies in november bekendmaken.

Inkomensafhankelijke bijdrage
De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen naast de premie daalt van 5,5% naar 5,4% voor gepensioneerden en zelfstandigen en van 6,75% naar 6,65% voor werkgevers.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico blijft 385 euro per jaar.

Zorgtoeslag
De maximale zorgtoeslag stijgt met ongeveer 2 euro per maand.

Hogere zorguitgaven
De zorguitgaven in Nederland groeien komend jaar naar verwachting met 2% van 67,1 tot 68,5 miljard euro. Waar gaat het extra geld ondermeer naar toe?

Langdurige zorg
De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn geschrapt.

Wijkverpleging
In 2017 is er voor de wijkverpleging 180 miljoen meer beschikbaar, boven op de 180 miljoen die er in 2016 extra voor is uitgetrokken.

Verwarde personen
Vanaf 2017 komt er 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar, ter ondersteuning van lokale en regionale initiatieven voor het vervoer en de opvang van verwarde personen en het geven van zorg aan onverzekerden.(21-09-2016)