Wat mag een incassobureau wel/niet?
Een brief van een incassobureau is altijd even schrikken. Maar wat is de juridische status van zo’n bureau eigenlijk? Wat gebeurt er als u niet op aanmaningen reageert? En wat doet u als u zich geïntimideerd voelt?

Wat mag een incassobureauAls u een rekening niet heeft betaald, hoort u eerst een aanmaning te krijgen waarin staat dat u binnen veertien dagen moet betalen en dat er incassokosten in rekening worden gebracht als u dat niet doet. In de brief kan ook staan dat er rente wordt gerekend over het openstaande bedrag. Die aanmaning kan komen van het bedrijf waar de factuur vandaan komt of van een incassobureau dat door dat bedrijf is ingeschakeld.

Incassokosten betalen
Maar wat als u niet op deze aanmaning reageert? Een incassobureau heeft dan geen andere juridische mogelijkheden dan de schuldeiser zelf. Alleen door u brieven en/of e-mails te sturen of door u te bellen, mag het incassobureau u ertoe te bewegen de rekening alsnog te betalen. Wel mag het bureau incassokosten rekenen. De hoogte daarvan is wettelijk bepaald, maar u betaalt ten minste 40 euro en de kosten kunnen ook (veel) hoger uitvallen. Ga altijd na of de incassokosten goed berekend zijn.

Deurwaarder kan meer
Hoe moet u reageren op de aanmaning van een incassobureau? Als de vordering terecht is, kunt u het beste snel betalen omdat de incassokosten hoog kunnen oplopen. Zit u krap bij kas, probeer dan een betalingsregeling te treffen. Blijft u de rekening niet betalen dan kan het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Dat is een ander verhaal. Want een deurwaarder mag een dagvaarding uitbrengen en (na vonnis) beslag leggen op uw inboedel of uw loon. In het uiterste geval kan zelfs uw woning ontruimd worden. Voor alle duidelijkheid: deze juridische middelen heeft een incassobureau niet. Een dagvaarding van een incassobureau is dan ook nep en heeft geen juridische kracht.

Klachten en verweer
Soms gebruiken incassobureaus dwingende methodes om u onder druk te zetten. Als u zich geïntimideerd voelt kunt u een klacht indienen. Is het incassobureau aangesloten bij de NVI, dan kunt u daar terecht met uw klacht. Zo niet, dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. Dat kan ook als de vordering onterecht is en u tegen de factuur of aanmaning verweer wilt voeren.

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, maar wilt u weten wat deze verzekering inhoudt en wanneer u daar iets aan heeft? Neem dan contact op met ons kantoor.(02-08-2016)