Uw kind wordt 18 jaar. Wat verandert er?
Als uw kind 18 jaar wordt, verandert er financieel en juridisch het een en ander, zowel voor uw kind als voor uzelf. Ga eens om tafel zitten met uw zoon of dochter om de nieuwe situatie te bespreken en eventueel nieuwe afspraken te maken over geld.

Uw kind wordt 18 jaar. Wat verandert er?Wat verandert er als uw kind 18 jaar wordt?

Zelfstandigheid en aansprakelijkheid
Vanaf 18 jaar mag uw kind:

Uw kind is bovendien zelf verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen die hij aangaat. U bent niet aansprakelijk voor zijn boetes, betalingsachterstanden, schulden en dergelijke.

Zorgverzekering
Vanaf zijn 18e is uw kind verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Dit moet in de maand na zijn 18de verjaardag geregeld zijn. Vindt hij het lastig om een keuze te maken? Als uw kind contact opneemt met ons kantoor, gaan wij graag na welke verzekering bij hem past, of een aanvullende verzekering iets voor hem is en welk eigen risico hij het beste kan kiezen. Laat uw kind ook zorgtoeslag aanvragen. Daarvoor heeft hij DigID nodig. Dankzij de zorgtoeslag is uw kind maandelijks veel minder kwijt aan zorgkosten.

Onderhoudsplicht
Als ouders heeft u een onderhoudsplicht jegens uw kinderen: u moet bijdragen in de kosten voor verzorging, levensonderhoud en studie. Hoe ver die onderhoudsplicht gaat, hangt af van de leeftijd van uw kind en zijn behoeftigheid, dat wil zeggen de mate waarin hij zelf in zijn onderhoud kan voorzien.
Tot 18 jaar: u heeft een onderhoudsplicht ongeacht de vraag of uw kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien.
18 - 21 jaar: u heeft een onderhoudsplicht. Als uw kind zelf over inkomsten beschikt, bepaalt dit wel de omvang van zijn behoeftigheid. Uw bijdrage kan dus wettelijk gezien lager uitvallen.
21 jaar en ouder: u heeft alleen een onderhoudsplicht als uw kind niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat hij studeert of een heel laag inkomen heeft.

Toeslagen vervallen voor u
Mede dankzij kinderbijslag, kindgebonden budget en eventueel kinderalimentatie kunt u de kosten voor levensonderhoud en studie van uw kind betalen. Maar deze bronnen van inkomsten vallen voor u weg zodra uw kind 18 jaar wordt. Omgekeerd kan uw kind vanaf dat moment een beroep doen op verschillende regelingen:

De nieuwe situatie is een mooie gelegenheid om opnieuw te gaan praten over wat u betaalt en welke kosten uw kind vanaf zijn 18e zelf gaat betalen.(10-05-2016)