Huis verhuren via Airbnb
Door uw woning tijdelijk als vakantieverblijf te verhuren via Airbnb, kunt u een leuk bedrag bijverdienen. Maar mag dat zomaar? En hoe zit het eigenlijk met uw verzekeringen als uw huis of uw inboedel door de huurders beschadigd raken?
Huis verhuren via Airbnb

Via Airbnb kunt u uw woning aan anderen aanbieden als vakantieverblijf. Heel wat mensen kunnen zich in dat idee vinden, blijkt uit een onderzoek van Gfk. Maar liefst 10% van de Nederlanders overweegt zijn woning te verhuren via Airbnb. Maar mag dat eigenlijk zomaar: uw woning tijdelijk verhuren?

Huren in sociale of particuliere sector
Een sociale huurwoning mag volgens de wet niet bedrijfsmatig verhuurd worden. Als u een sociale huurwoning heeft betekent dat dus dat verhuren via Airbnb niet mag. Doet u dat toch, dan riskeert u een boete en kunt u zelfs uit uw huis gezet worden. Huurt u in de particuliere sector? Dan mag u de woning alleen tijdelijk onderverhuren als u daarvoor toestemming heeft van de woningeigenaar.

Beperkingen in de hypotheekvoorwaarden
Maar als u een koopwoning heeft, dan mag u daarmee doen wat u wilt, toch? Helaas is dat niet altijd het geval. In de hypotheekvoorwaarden kan namelijk staan dat de woning niet verhuurd mag worden. Of u dus een huis huurt of een eigen woning heeft, check altijd of u mag (onder)verhuren voordat u met Airbnb in zee gaat.

Ook bij verhuur goed verzekerd
Wat als de tijdelijke bewoner schade toebrengt aan uw huis of inboedel, worden die kosten dan vergoed? Dat ligt wat ingewikkeld. De opstal-, inboedel- en kostbaarhedenverzekering gelden alleen voor de woning, inboedel en kostbare spullen die privé gebruikt worden. En dat is niet het geval als andere mensen uw woning huren. Maar dat verzekeringsprobleem kan wel verholpen worden. U moet sowieso bij uw woonverzekeraar melden dat u uw woning tijdelijk verhuurt. De meeste verzekeraars passen dan de verzekeringen aan. De premie kan iets omhoog gaan of de dekking kan worden beperkt. Maar uw huis en inboedel zijn dan in ieder geval wel gewoon verzekerd.

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid
Heeft u een rechtsbijstandverzekering met een module voor woonconflicten? Ga dan na of ook conflicten die voortkomen uit de verhuursituatie dan verzekerd zijn. Daarnaast moet uw aansprakelijkheidsverzekering gecheckt worden. Want wat gebeurt er als u aansprakelijk gesteld wordt voor letsel dat de huurder heeft opgelopen, bijvoorbeeld doordat uw trapleuning het begaf? Gaat u regelmatig verhuren via Airbnb en wilt u advies over uw verzekeringen? Neem dan contact op met ons kantoor.(09-02-2016)